varen met kompas varen met kompas
varen met kompas varen met kompas
stichting traditioneel varend zeeland

Traditioneel Varend Zeeland

Maritieme geschiedenis
In de waterrijke provincie Zeeland is het maritiem erfgoed een van de meest onderscheidende delen van het Zeeuwse cultureel erfgoed. Schepen vormden eeuwenlang een belangrijke rol in het dagelijkse leven van haar bewoners. Schepen werden veelvuldig ingezet in het personen- en goederenvervoer tussen de voormalige eilanden. Ze waren onontbeerlijk voor het bestaan op de eilanden.

Verloren erfgoed
Van het Zeeuws varend erfgoed is vandaag de dag weinig bewaard gebleven. Vooral sinds de Tweede Wereldoorlog is door oorlogsgeweld, de watersnoodramp van 1953 en de opkomst van auto en trein veel verloren gegaan. Daarbij kwam de restauratie van oude traditionele schepen in Zeeland laat op gang, dit in tegenstelling tot andere delen van het land.

Toekomst
Veel van wat er aan varend erfgoed was, is verdwenen. Maar wat er is moet worden behouden, gekoesterd en uitgebreid. Varend erfgoed verdient een eigen plaats te krijgen in de beleving van Zeeland. De Stichting Traditioneel Varend Zeeland zet zich hiervoor in door middel van restauratie, onderhoud en historisch onderzoek.

tros scheepstouw
tros scheepstouw
tros scheepstouw